BARKOD NEDİR?

Görsel özellikli makinelerin kolaylıkla okuyabilmesi amacıyla, belirli bir kodlama sistemine bağlı kalınarak; değişik kalınlıklardaki çizgi ve boşlukları kullanarak veri oluşturma ve bu sayede başka ortamlara  aktarabilme yöntemidir.


 

BARKOT NEDİR?

Kelimenin doğru ifadesi “Barkod” şeklinde olmalıdır. Görsel özellikli makinelerin kolaylıkla okuyabilmesi amacıyla, belirli bir kodlama sistemine bağlı kalınarak; değişik kalınlıklardaki çizgi ve boşlukları kullanarak veri oluşturma ve bu sayede başka ortamlara  aktarabilme yöntemidir.

 


Barkod Nasıl Alınır ? Barkod Nereden Alınır ?

Biz YAYLASOFT yazılım firması olarak, size ait bir barkod numarasının yazıcınızdan kolayca çıktı alabileceğiniz yazılımı geliştirdik. Peki Siz, size ait bu barkod numarasını nasıl temin edeceksiniz?

Bize çok sık olarak sorulan; “Barkod Numarasını nereden nasıl alırım ?” sorusu için aşağıdaki bilgileri istifadenize sunuyoruz..

EAN kodu Ülkemizde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ne bağlı Milli Mal Numaralama Merkezi (MMNM) tarafından verilmektedir.

Öncelikle EAN-UCC sistemini kullanmak isteyen üretici, ithalatçı, ihracatçı ve dağıtıcı firmalar MMNM ye başvurarak üye olurlar. MMNM üye olan firmalara bir EAN-UCC firma numarası verir. Bu numara sadece o firmaya aittir ve onun tarafından kullanılır.

Üye olmak için gerekli başvuru belgeleri, ücret bilgileri vb. bilgiler Milli Mal Numaralama Merkezi nden öğrenilebilir.Türkiye’de uygulanan EAN13 barkod standardı özellikleri aşağıdaki gibidir.

Ülke Kodu (3 hane) / Firma Kodu (4 hane-değişebilir) / ÜrünKodu (5 hane- değişebilir) / Kontrol Hanesi (1 hane)

869 FFFF UUUUU K

Ülke Kodu: Örnekte de görüldüğü gibi ilk üç hane, ülke kodudur. Türkiye’nin ülke kodu 869 dur.

Firma Kodu: Ülke kodundan sonra gelen 4 hanelik bölüm Firma Kodu olarak ayrılmıştır ancak bu kod 4 hane olmak zorunda değildir. Ürün çeşidine göre hane sayısı değişebilir. Bu numara Milli Mal Numaralama Merkezi (MMNM) tarafından üretici veya satıcı firmalara verilen numaradır. Bu numarayı başka hiç bir firma kullanamaz.

Ürün Kodu: Daha sonra gelen 5 hane üretici firma tarafından ürüne verilen numaradır. Ürün kodu hane sayısı da ürün çeşitliliğine göre artabilir veya azalabilir. Üretici firma bu beş haneyi istediği gibi kullanabilir. Örn: İlaç sektöründe ilk iki numaranın Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi gibi durumlar olabilmektedir.

(5 hanelik ürün kodu, üretici firma tarafından belli bir kural çerçevesinde verilmelidir.)

Kontrol Hanesi: 13. son hane kontrol hanesidir. Önceki 12 rakamdan hesaplanarak bulunur. (İlk 12 rakamın doğru okunup okunmadığını kontrol eder)

 

Comments are closed.

^ Yukarı Çık